Feminine – masculine

Finnish only.

Erotics in creating art – a masculine viewpoint

Eroottisuus taiteessa – miehen näkökulma

Taiteen synnyn määrittelyssä on tärkeätä tiedostaa eroottisen ja seksuaalisen inspiraation merkitys. Sen lisäksi, että erotiikka on taiteissa keskeinen kuvaamisen kohde, on eroottisuus keskeisimpiä liikkeelle panevia voimia taiteen synnyssä. Erotiikka inspiroi, motivoi ja palkitsee taiteilijaa.

Erotiikka liittyy taiteen kritiikkiin taiteen määrittelyn, taiteen kriteerioiden ja taideteoksen synnyn kautta.

Maskuliinisuudella ja feminiinisyydellä on yhteisiä piirteitä eroottisuudessa, mutta myös erilaisia. Yhtenä ajatuksena miehen maskuliinisen luomisvoiman feminiinisestä ulottuvuudesta on Juhani Riskun ajatus, että mies käy luomisprosessin aikana varkaissa feminiinisyydessään ja kehittää siellä herkimmän ja aistikkaimman kokonaisuuden, palaa takaisin maskuliinisuuteen ja toteuttaa suoraviivaisesti suurteoksensa. Mies siis toteuttaa taiteellisen ytimensä poissa omasta maskuliinisesta arkipäiväisyydestään.

Jos miehen vierailu feminiinisyydessä tuottaisi aistikkaampaa ja parempaa taidetta, ja samanaikaisesti taiteen huipputuotoksia ei synny samaa tahtia kuin voisi olettaa jokaiselta vakavalta ja koulutuksen saaneelta taiteilijalta, tarkoittaisi tämä sitä, että erittäin harvat miehet uskaltautuvat feminiinisyyteen tai ovat löytäneet feminiinisyyden itsessään. Johtopäätöksenä voisi olla, että miehen feminiinisyys erityisesti taiteen luomisessa vaatisi tutkimusta, ja että maskuliininen ja feminiininen ulottuvuus pitäisi ottaa tietoisesti ja organisoidusti taidekoulutukseen.

         

Erotiikka taiteen synnyssä – maskuliininen näkökulma, PDF