The Architect

From Vitruvian architect to an acting present day architect

Every architect goes through an evolutive process of her own interests and intentions, and the surrounding interactive community of our contemporaries. It may be a society of free actors without any agendas to run, or politically and religiously oriented, but they have a strong influence over you.

If a student has a B class professor guiding all her work during four years at the university, everyone loses. What to think about a C class professor?

To be translated (Finnish – English): Academic level Design & Architecture education:

_________________________..________________________

Mitä muotoilun korkeakouluopiskelijoiden pitäisi saada tietää? Heidän pitäisi saada oppipoikina, oppityttöinä ja kisälleinä päästä mestarien ankaraan oppiin. Eteneminen tapahtuu alla olevan kaavion mukaan:

Kaavio Muotoilukoulutus peruskoulusta lukion kautta yliopistoon ja työelämään. Kaavio kuvaa muotoilualan huipulle johtavaa pitkää ja perusteellista kouluttautumisreittiä, jolle valtaosa muotoilijoista antautuu. Parhaimmillaan jo kisällitasolla esiintyy “leonardolaisuutta”, suvereenia ideoinnin, visioinnin ja konseptoinnin kykyä, jotka yhdistyvät käytännön käsityötaitoihin ja tuotannon järjestelyihin.

Muotoilijaopiskelijat voivat tarkkailla omaa kehitystään alla olevan kaavion avulla:

Kaavio Muotoilijan ammatillinen kehitys yliopistosta ammattiin. Jokainen muotoilija saapuu muotoilukulttuuriin pääasiassa muotoilukoulunsa asettamin vapauksin ja rajoituksin. Mitä paremmassa opetuksessa ja ohjauksessa, mitä vaativimpien taidollisten vaatimusten ja ankarimman kritiikin alaisuudessa hän saa työskennellä, sitä parempi muotoilija hänestä tulee. Kaaviossa vaikeimmin ymmärrettävää muotoilun ulkoisille henkilöille, ns. muotoilurahvaalle*, ovat pystyakselin vaiheet I-V, kirkastumiskohta (a), 5-10 v:n innovaatiojakso ja naisen parempi, mutta harvoin toteutunut muotouluun paremmin sopiva mielenmalli.